Kursus om konflikter og konfliktløsning
- en konflikt er et sprængstof, som kan bevæge sig i flere retninger
 
På alle arbejdspladser opstår der uoverensstemmelser og konflikter. Trivsel og motivation blandt både ledere og medarbejdere afhænger af evnen til løse op for disse udfordringer. Jo mere viden om det og jo flere redskaber vi har, jo nemmere kommer vi igennem konflikten. Og hvis vi ovenikøbet ser konflikten som en mulighed for ny viden og udvikling, kan den ende med at være en genvej til innovation og vækst.
 
Konflikter kan mødes med:       Frys – Flygt – eller Kæmp
 
• FRYS: Vi kan vælge at presse et låg ned over konflikten (og lade som om den ikke eksisterer)
• FLYGT: Vi kan vælge at ignorere, fortrænge, bagatellisere, ironisere eller joke hen over konflikten.
• KÆMP: Vi kan give tilbage med samme mønt, angribe, fornærme, såre, være aggressive eller udøve psykisk eller fysisk vold.
 
Eller man kan vælge en           KONSTRUKTIV TILGANG
 
Konfliktløsning: At erkende konflikten – konfrontere den – tage ansvar og bevare kontakten – forholde sig undersøgende og være tydelig for modparten.
 


Kurset indeholder:
 
• At møde konflikten
 
• Faser i konfliktløsning
 
• Kontakt og dialog
 
• At gøre den kage der skal deles større (Kompromis eller transformation)
 
• Forhandlingskultur • Anerkendelse eller mangel på samme
 
• Feedback-kultur
 
 
Al undervisning bliver tilrettelagt efter behov og ønsker.